Exkurzia za zelenou energiou

20.06.2012 18:43

Žiaci ZŠ J.C. Hronského v Krupine podnikli na sklonku tohto  školského roka, v utorok 19. júna zaujímavú poznávaciu exkurziu do Bioplynovej stanice v Hontianskych Moravciach, ktorá mimochodom zásluhou starostu Ing. Rudolfa Gabryša a zároveň nášho poslanca VÚC bola postavená ako jedna z prvých na Slovensku.  Žiaci ako aj ich pedagógovia boli oboznámení s princípom fungovania bioplynovej stanice, ktorý spočíva vo využití obnoviteľných zdrojov z prírody. Zjednodušene povedané, bioplynová stanca sa „nakŕmi“ kukuričnou silážou a vyprodukuje v prípade použitej technológie  v Bioplynke Hont. Moravce, ale i Ladzany  el. enegiu , teplo a kvalitné biologické hnojivo.  Elektrická energia sa odvádza do siete pre spotrebiteľov. Teplo v Hontianskych Moravciach využili v sušičke dreva a plánujú aj využitie na lacnejšie vykurovanie bytoviek. Kvalitné biologické  hnojivo sa využíva v poľnohospodárstve. Fámy o tom, že bioplynové stanice smrdia, sú neopodstatnené. Ak neveríte, choďte sa sami presvedčiť, tak  ako žiaci ZŠ J.C. Hronského v Krupine.

 V našom okrese, ktorý je bohatý na prírodné zdroje, sú postavené bioplynové stanice v Hontianskych Moravciach, Ladzanoch, ďalšia sa  stavia na RD Bzovík (kataster Jalšovík). Aj Krupina má možnosť  stať sa v tomto období miestom, kde bude postavená  prvá biometánová stanica na Slovensku. Krupinčania by už nemuseli chodiť na poznávacie exkurzie do okolitých dedín, ba navyše práve naopak, do Krupiny by chodili poznávacie exkurzie z celého Slovenska. Investor (spoločnosť Elleven Bratislava) ,  je ochotný dať do tohto zámeru cca 8 miliónov EUR a budú pritom využité nové technológie, ktoré umožnia, aby sa okrem kukuričnej siláže  spracoval  aj maštaľný hnoj, kurací trus, senáž a cirok. Jednak to bude mať okrem priority použitia nových technológií za následok záujem v rámci Slovenska, pretože Krupina sa týmto zviditeľní a čo je ešte dôležitejšie, podporí sa uchovanie poľnohospodárstva a živočíšneho chovu , pretože sa zvýšia chovy dobytka. Doteraz všetci kritizovali ako je u nás poľnohospodárstvo na úpadku, znížili sa chovy aj obrábanie pôdy. Je šanca to zmeniť.  V súčasnosti  je hnoj uskladňovaný v otvorených hnojiskách a smrdí, rovnako kurací trus. Na Bzovíku sa RD „chytilo rozumu“  a pochopili, že výhodnejšie ako stavať nové hnojiská  podľa ekonomicky náročných noriem EÚ, je postavenie bioplynky, ktorá to „strávi“ a pretransformuje na užitočnú energiu. Krupina za posledné obdobie nezaznamenala výraznejší rozvojový impulz a pritom má obrovský potenciál. Bude naďalej Krupina čakať a pozerať sa ako ju predbiehajú okolité obce? Z hľadiska historického mala Krupina ako kráľovské mesto  veľký prím.  Iní sa učili od Krupinčanov.

Miroslava Hanuliaková

Zelená energia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>