Dve solárne elektrárne

03.07.2011 19:58

V okolitých obciach Krupiny smerom na Bzovík vyrástlo za krátke obdobie množstvo malých solárnych elektrární, ako húb po daždi. Jednou z týchto obcí je aj Trpín (108 obyvateľov). Bližšie informácie nám v rozhovore poskytol starosta obce, Miroslav Melaga

 Pri hlavnej ceste smerom od Krupiny sa postavila na kopci za Trpínom solárna elektráreň. Mohli by ste nám pán starosta k tomu podať bližšie informácie?

Malá obec, ako je naša, má veľmi málo možností na rozvoj a väčšie investičné aktivity.

Uvítali sme preto, že investor prejavil záujem o postavenie solárnej elektrárne v našej  obci a to nie jednej, ale dvoch solárnych elektrární.  Prvá je sprevádzkovaná od septembra minulého roka a druhá bola skolaudovaná 14.6. tohto roku. Obidve zaberajú plochu 7, 3 ha s celkovým výkonom 2 MGW. Druhá bude po skúšobnej prevádzke onedlho spustená tiež.

Za účelom výstavby odkúpil investor od obce pozemky – trvalé trávnaté porasty. Elektráreň  je postavená mimo zastavanej časti obce a neovplyvňuje kvalitu života občanov.

Aký to bude mať prínos pre obec?

Ako som už spomenul, obec získala financie z odpredaja pozemkov. Okrem toho každoročne na základe zazmluvneného vecného bremena z prvej elektrárne bude do rozpočtu obce investor platiť 1650 €, čo už aj zaplatil a takisto po sprevádzkovaní druhej elektrárne prisľúbil  investor  počas  celej prevádzky elektrárne každoročne platiť ďalších 1650 €.

Čo máte v pláne na najbližšie obdobie?

Mojim prianím je, aby sme nazbierali a ušetrili finančné prostriedky na prestavbu budovy obecného úradu,  kde by v nadstavbe mala byť pre občanov aj knižnica, klub mládeže a internet. Naviac je to nutnosť, lebo strecha budovy je v dezolátnom stave. Tiež je v pláne oprava schodov  a vymaľovanie interiéru Kultúrneho domu v záujme celkového estetického zlepšenia priestorov pre spoločenský život občanov.

Miroslava Hanuliaková