Drienovo

28.02.2011 21:56

V komunálnych voľbách v novembri minulého roku uspela na post starostu Ivana Drígeľová, rodáčka z Drienova, ktorej dali občania dôveru. Po rokoch tak stoličku starostu na obecnom úrade obsadila žena. V predchádzajúcom volebnom

období túto funkciu vykonávali dvaja muži.

 Čo je podľa Vás potrebné v obci riešiť ako prvé?

Byť starostkou v takejto malej obci vôbec nie je jednoduché. Po usporiadaní základných náležitostí v obci, pretože veľa vecí tu bude treba napraviť a dať na správnu mieru, by som sa chcela sústrediť na získanie finančných zdrojov z Eurofondov. Nebude to ľahké, pretože obec je v zlej finančnej situácii a mnohé bolo zanedbané. Z vlastných zdrojov môže malá obec ťažko zabezpečiť nejaký výraznejší rozvoj, a preto sa budem snažiť a hľadať zdroje na zlepšenie podmienok pre život občanov obce z grantov. Uvítam každú podporu, radu, či záujem od občanov. Len s ich pomocou si našu obec môžeme urobiť krajšou a lepšou pre každodenný život.