Dožinkové slávnosti

18.08.2013 14:05

A sú tu dožinky so zlatou bodkou na konci – dožinkovými slávnosťami, v minulosti bežnými, v súčasnosti takmer zabudnutými. Možno konštatovať, že Poľnohospodárskemu družstvu Hontianske Moravce v spolupráci s obcami sa podarilo úspešne tradíciu prinavrátiť.  V horúce sobotňajšie popoludnie 17. augusta najskôr ulicami Hontianskych Moraviec prešiel slávnostný traktorový sprievod, ako živá pozvánka na dožinkovú slávnosť. Postupne  krásny park pri kaštieli zaplnili desiatky ľudí, starších, ale aj mladých s rodinami a deťmi. Veď ktoré dieťa by si nechalo ujsť uchopiť volant traktora, sedieť v jeho kabíne a na chvíľu sa premeniť na traktoristu?   Uvoľnenú a zábavnú atmosféru na javisku, ale aj v početnom hľadisku navodil „vedomostný kvíz“ medzi družstvom v zastúpení pánom predsedom Ing. Jankuliakom a starostami obcí Hontianske Moravce, Lišov, Súdovce a Šudince. Zatiaľ čo starostovia mali odpovedať na otázky typu koľko oviec a kráv chovajú v družstve a akú výmeru obhospodarujú, predseda družstva mal odpovedať na otázky koľko obyvateľov alebo aj ulíc majú v jednotlivých obciach. Obecenstvo sa dobre zabávalo a aj našepkávalo odpovede. Po kvíze predseda družstva  Andrej Jankuliak odovzdal krásny dožinkový veniec štyrom starostom obcí, v ktorých družstvo obhospodaruje poľnohospodársku pôdu. Veľmi pekným dožinkovým scénickým vystúpením upútal početné obecenstvo Ľudový súbor Hronské Kľačany. Vtipné výstupy sa striedali s až nostalgickou spomienkou na život roľníka v minulosti, človeka pracovitého, čestného, bytostne spätého s pôdou, ktorá ho živila, no oplývajúceho zdravým sedliackym rozumom a veselosťou: „Robotný ľud vyšiel do poľa so spevom, ale jeho veselosť sa ozývala aj po skončení práce. Vtedy treba na chvíľu nehybne zastať a počúvať. Vtedy spoznáš hĺbku, krásu a dôstojnosť človeka. Človeka robotného, ale aj hlboko cítiaceho, ktorý práve popretkával nielen klasmi a farebnými stužkami, ale aj so spevom dožinkový veniec.“
Záver programu patril súťaži o najkrajší kroj. Na javisku sa predstavili viacerí účastníci dožinkových slávností v krásnych krojoch. Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Okrem bohatého programu, pekného počasia a aj prostredia v okolí kaštieľa, nechýbalo štedré pohostenie pre každého: výborný guľáš z  „kuchyne“ poľnohospodárskeho družstva, pečené prasiatko, víno, vínovica, nealko a rôzne slané a sladké pečivo. Tohtoročné vydarené dožinkové slávnosti sa stali dobrým štartom pre obnovu tradície a návratu zaslúženej vážnosti pre poľnohospodárov.
Miroslava Hanuliaková

Fotogaléria