Domaníky

28.02.2011 21:51

Domaníky tiež zaznamenali zmenu na poste starostu. Novou starostkou je Eva Vicianová.

V minulosti pracovala ako laborantka v Stredoslovenských mliekárňach Krupina a ZŤS Vlkanová. Bohaté skúsenosti má aj z práce v oblasti poisťovníctva a v posledných rokoch pracovala  v Roosweltovej menocnici v Banskej Bystrici ako vedúca prevádzky pre firmu ČaSS spol. s r.o., pričom mala na starosti 150 podriadených. Jej pracovné a riadiace skúsenosti môže teraz využiť pri výkone funkcie starostky, rovnako ako aj slušné počítačové a administratívno-ekonomické znalosti, ktoré počas praxe nadobudla.  

Aké plány máte pre zlepšenie života občanov Domaník?

Všetky naše snaženia spolu s obecným zastupiteľstvom budú smerovať k zlepšeniu životných podmienok v našej obci. Chceli by sme vybudovať novú autobusovú čakáreň  - smer Dudince-Rykynčice, upraviť priestor pred pohostinstvom, aby autobus do Krupiny stál mimo vozovky hlavnej cesty,  vyznačiť priechody pre chodcov a vybudovať pre nich chodník popri ceste. Je to potrebné aj z hľadiska bezpečnosti občanov, takisto ako aj obnova dobrovoľného hasičského zboru. Pred rímskokatolíckym kostolom chceme vybudovať park s oddychovou zónou, každoročne usporiadať pred obecným úradom dedinskú vianočnú zabíjačku, vytvoriť detské športové ihrisko, aby sme posilnili kultúrny a spoločenský život v obci. Potrebné bude aj obnoviť fasádu na obecnom úrade a kultúrnom dome. Verím, že spoločným úsilím sa nám to podarí.