Dočkajú sa konečne?

07.04.2011 23:38

Na zabránenie ďalšiemu zosuvu pôdy na ulici Nad kotlom navrhol na základe odborného prieskumu a analýzy prieskumných vrtov z februára tohto roka Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vybudovanie odvodňovacích rebier, ktoré organizačne aj finančne zabezpečí ministerstvo životného prostredia, ktoré financovalo aj odborný prieskum. Definitívne sa bude  stabilizovať svah vybudovaním  opornej steny z gabiónových košov (koše z drôteného pletiva naplnené kamením).