Dobrovoľníci aj v našom meste

14.04.2012 17:02

Liga proti rakovine Slovenskej republiky zorganizovala prvý raz Deň narcisov v roku 1996. V poradí už šestnásty ročník Dňa narcisov sa konal tento rok v piatok 13. apríla. Do verejnoprospešnej kampane sa zapojili aj dobrovoľníci z nášho mesta a na účet Dňa narcisov bolo odvedených 2.651,64 €. Všetkým dobrovoľníkom - študentom zo Základnej školy J. C. Hronského, Základnej školy E. M. Šoltésovej, Strednej odbornej školy a Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine patrí veľké ďakujem za to, že oslovovali v tento deň občanov nášho mesta, navštívili firmy, podniky, mesto Dudince, ďalšie okolité obce nášho okresu a tak sa im podarilo vyzbierať spomenutú finančnú čiastku. Je vyššia takmer o 112 € ako minulý rok. Poďakovanie samozrejme patrí aj všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky a prejavili svoju spolupatričnosť s onkologicky chorými ľuďmi. Len škoda, že nevieme akou sumou prispeli zdravotné poisťovne a Ministerstvo zdravotníctva SR na čele s novým ministrom.