Do Krupiny sa v októbri vráti okresný úrad

10.04.2013 16:08

Podľa reformy verejnej správy ESO od októbra zanikne všetkých 50 obvodných úradov a namiesto nich vznikne 72 nových okresných úradov, takže v Krupine bude opäť sídliť okresný úrad, pod ktorý prejdú kompetencie súvisiace s prevodom nehnuteľností, vydávanie živnostenských oprávnení, starostlivosť o životné prostredie, územné plánovanie, výstavba a bytová politika, záležitosti školskej správy – rušenie či zriaďovanie materských škôl, špeciálnych základných či stredných škôl, odborných učilíšť, bilingválnych škôl a záležitosti poľovníctva, hospodárenia v lesoch, pozemkových úprav, obrany štátu, vyhlasovanie mimoriadnych situácií.