Dilongova trstená

05.06.2012 22:48

„Nehraj — neprehráš.“ Takto znejú slová Rudolfa Dilonga, slovenského autora Katolíckej moderny. Kto nehrá a neriskuje, nič nemôže stratiť, ale ani získať. Žiačka Zuzana Smutná, z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine,  sa rozhodla neriadiť sa touto myšlienkou a pokúsila sa zabojovať v súťaži Dilongova Trstená, ktorej XXI. ročník sa  uskutočnil dňa 1.6.2012 v Trstenej.

Dilongova Trstená je celoštátna súťaž v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy.  Súťaž sa koná na počesť Rudolfa Dilonga, ktorý je významným slovenským básnikom, prozaikom, dramatikom, mnohostranným spisovateľom a čo je najdôležitejšie, je rodákom z Trstenej. Organizátori podujatia si svojho rodáka uctili naozaj veľkolepo.

Recitačná súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry v Trstenej a ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej. Organizácia súťaže bola zvládnutá výborne. Na recitátorov čakalo po príchode krátke občerstvenie vo vestibule Domu kultúry v Trstenej, odkiaľ sa presunuli do kinosály na slávnostné otvorenie súťaže. Následne boli recitátori rozdelení do jednotlivých kategórií a vyžrebovali poradové číslo, pod ktorým súťažili.

Zuzka Smutná bola zaradená do III. kategórie, kde súťažili žiaci SŠ a 5. až 8. ročník OG. Na súťaži vystúpila s básňou Návšteva od slovenského autora Martina Rázusa. Po prednese všetkých súťažiacich v kategórii sa porota odobrala na krátku poradu, po ktorej nasledovalo hodnotenie jednotlivých recitátorov. Porota sa venovala každému súťažiacemu a veľmi príjemným spôsobom upozorňovala súťažiacich na pozitívne, ale aj negatívne stránky ich prednesu. Myslím si, že pre súťažiacich bola táto diskusia veľmi prínosná, pretože mohli od odborníkov získať cenné rady, ktoré im pomôžu pri ďalšej práci s literárnym textom.

Po diskusii s členmi poroty sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov, ktoré bolo doplnené vystúpením miestneho speváckeho zboru. Boli sme veľmi potešení, keď sa medzi výhercami ocitla aj naša žiačka Zuzka Smutná, ktorá získala 2. miesto v III. kategórii v prednese poézie. Toto ocenenie si Zuzka naozaj zaslúžila a môže byť naň právom hrdá. Verím, že aj naďalej bude pokračovať v prednese poézie a bude získavať ďalšie úspechy.

Na záver by som opäť použila slová Rudolfa Dilonga: „Život je plný záhad, nevieme, čo má na dne, vie dávať a vie váhať, i daruje, i kradne.“ Aj pre nás bolo záhadou, čo nás 1.6.2012 v Trstenej čaká a či si odnesieme domov nejaké ocenenie. Život pre nás v tento deň pripravil jednu príjemnú záhadu a zo slov Rudolfa Dilonga sa splnili práve slová „dávať“ a „darovať“. Daroval nám výhru v prestížnej celoštátnej recitačnej súťaži, za ktorú sme veľmi vďační.

Mgr. Miroslava Dutkievičová