Deň otvorených dverí

07.12.2012 17:11

V stredu 5. decembra 2012 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča a Obchodnej akadémii v Krupine uskutočnil Deň otvorených dverí. Vyše 80 žiakov základných škôl z regiónu Hontu, ale aj z Dobrej Nivy a Pliešoviec privítal v telocvični gymnázia riaditeľ oboch škôl Ján Slosiarik. Vo svojom úvodnom slove ich oboznámil nielen s históriou škôl, ale aj s históriou budovy gymnázia, s využitím jej priestorov a postupným vylepšovaním pre potreby stredného školstva. Ďalej venoval pozornosť najväčším úspechom  žiakov gymnázia a obchodnej akadémie, ktoré dosiahli počas uplynulých rokov. Vyzdvihol realizáciu a veľký význam projektov (najmä jazykových), s ktorými majú už vyše 10 ročné skúsenosti. Priblížil tiež prácu žiackej školskej rady, ktorá sa podieľa na zabezpečení viacerých školských aktivít – Deň študentstva, basketbalový maratón, MISS GAS a OA.

Potom sa k prítomným prihovorila výchovná poradkyňa Ľubica Dutkievičová. Informovala žiakov o štúdiu na oboch školách, o ich školských vzdelávacích programoch. Hovorila tiež o možnostiach pokračovať v štúdiu po skončení školy prípadne ďalšieho uplatnenia v praxi. Žiakov zaujímali i zmeny v prijímacom konaní, či sa robia prijímacie skúšky, či bude platiť už ministrom ohlásené prijímanie žiakov na stredné školy podľa dosiahnutého priemeru na vysvedčení.

Po tejto časti si žiaci prezreli priestory obidvoch škôl. Chlapcov zaujali najmä športové priestory, ktoré má škola k dispozícii (telocvičňa, posilňovňa). Všetkým sa páčil aj školský bufet či odborné učebne. V dvoch z nich mali potom možnosť vidieť prezentácie žiakov, ktorí úspešne reprezentovali gymnázium v SOČ v uplynulom školskom roku, ale i prezentáciu o úspechu študentov obchodnej akadémie, v súťaži Euroscola, keď vďaka nemu mohli navštíviť Štrasburg.

Mgr. Elena Illanitzová