Deň dobrovoľníctva

24.09.2012 22:04

Daj a vráti sa ti -aj toto by mohlo byť mottom už tretieho ročníka Dobrovoľníckeho dňa, ktorý sa 21. septembra tohto roku uskutočnil v DD a DSS na Partizánskej ulici v Krupine. Verejnosť bola o termíne a mieste konania Dobrovoľníckeho dňa informovaná prostredníctvom plagátov a web stránok MsÚ Krupina a DD a DSS. Riaditelia všetkých krupinských škôl boli oslovení osobne pracovníčkami sociálno-zdravotného úseku nášho domova. Vzhľadom na priaznivé počasie boli viaceré aktivity zamerané na úpravu exteriérových objektov zariadenia, ktoré vykonali študenti SOŠ a žiaci oboch základných škôl. Brúsili a natierali obvodový múr dvora, lavičky, vypleli kvetinové záhony, urobili jednoduchšie úpravy bielizne a opratú bielizeň vyvesili, čistili zeleninu a zemiaky, pozametali a vyčistili pivnicu. Aktivity s klientmi spočívali najmä v spoločenských hrách, rozhovoroch na izbách, čítaní, spievaní piesní z pripraveného repertoáru, ale zaspievali a zahrali aj individuálne – na želanie. Vítaná bola pomoc pri kŕmení ležiacich klientov – a chutilo aj tým, ktorí inokedy šomrú alebo odmietajú. V závere dňa, v krátkej pobožnosti, páter Julián poďakoval dobrovoľníkom za ochotu a čas venovaný  pre dobro iných. Obyvateľov domova vyzval k tomu, aby svoje trápenia, bolesti alebo osamelosť obetovali za tých, ktorí sa o nich starajú, za hladujúcich a tých, čo nemajú strechu nad hlavou.   Všetky tieto aktivity sú zachytené v podrobnej fotodokumentácii. Krásnym výsledkom tohto dňa je okrem hmotného prínosu najmä nehmotný – obojstranné pocity radosti a spolupatričnosti. Jedna dobrovoľníčka s vďakou využila možnosť zúčastniť sa Dobrovoľníckeho dňa v našom domove a povedala, že v našich klientoch získala novú rodinu. Všetkým venovala čokoládové srdiečko a ponúkla svoju pomoc v rámci pravidelných návštev. Lebo veľkosť pomoci nespočíva v okázalosti, pomoc je o dobrote srdca, nezištnosti a citlivosti svedomia. Všetko čo dáme, sa nám raz vráti, nič neostane zabudnuté. Celkovo sa Dňa dobrovoľníctva 2012 v DD a DSS Krupina zúčastnilo 165 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 338 hodín.

Mgr. Mariana Baťová

DD a DSS Krupina