"Chýrnik" z roku 1892 + video

20.03.2011 15:19

Prinášame Vám krátku správu o krupinských pivniciach, ktorá vyšla v novinách Chýrnik v roku 1892: "Katakomby v Krupine. Okolo Krupiny a popod mesto Krupinu tiahnu sa krížom krážom katakomby, ktoré tiahnu až po Štiavnicu. Hordy pustošiacich Turkov a Tatárov prinútili starých obyvateľov Krupiny stavať této podzemné chodby, ktoré im slúžili proti krvožížnivému neprateľovi za útulok. Teraz ich začali prekutávať a nachodia v nich mnoho starožitností."

 

 

Trailer k semestrálnemu dokumentárnemu filmu Pod mestom od Petra Kružica

Parížske katakomby

Na rozdiel od prechádzky krupinským podzemím by ste mali po návšteve parížskych katakomb zaručene zlé sny. Začali vznikať už v staroveku, keď Rimania pod Parížom dolovali kameň a od roku 1780 sa stali skladiskom ľudských ostatkov zo zrušených cintorínov, ktoré museli ustúpiť novej mestskej zástavbe. Do roku 1814 už boli do katakomb umiestnené ostatky viac ako šiestich miliónov ľudí v chodbách dlhých niekoľko stoviek kilometrov  v hĺbke vyše 20 metrov pod celým Parížom, z ktorých je iba časť (asi 2km) sprístupnená verejnosti.