Cerovo vo vysielaní STV 2

20.01.2013 10:13

 

V  nedeľu 27.1. o 12.50 hodine si nenechajte ujsť  vysielanie relácie Orientácie, tentoraz uvidíte program z Cerova, ktorý bol nakrúcaný 16. januára.

Hont sa historicky významným stal aj preto, že tu v minulosti žili významné osobnosti , ku ktorým nesporne patrí rodina Zochovcov.  V decembri  2012 si v Cerove pripomenuli 130. výročie narodenia Samuela Zocha, ktorý sa narodil v Cerove, v rodine evanjelického učiteľa Stanislava Zocha. Z tejto rodiny pochádzalo viacero významných osobností. Zochov starý otec Ctibor Zoch bol predstaviteľ štúrovskej generácie, účastník pamätného zhromaždenia na Devíne, zakladajúci člen spolkov Vzájomnosť, Tatrín a Matice slovenskej. Strýko S. Zocha -  Ivan Branislav Zoch, bol profesor na prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, riaditeľ gymnázia v Sarajeve a tvorca slovenskej matematickej a prírodovednej terminológie. Jeho švagrom bol známy spisovateľ a politik Martin Rázus. Relácia STV zachytáva dejiny jedného z najstarších cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi na Slovensku v Cerove. Keďže ide o jeden z najstarších zborov, má bohatú históriu a množstvo zachovaných listinných pamiatok. K zaujímavostiam patrí, že práve v Cerove sa konala synoda  v roku 1706, kde bol zvolený za superintendenta Pilárik, banskoštiavnický farár.  Na fare si štáb STV prezrel vzácne listiny, medzi ktorými sa nachádzala aj 207 rokov (z roku 1806) stará listina  s pečaťou. Vlastnoručne napísaný osobný list Samuela Zocha z roku 1912, Samotný Samuel Zoch , syn Stanislava Zocha (nazývaného tiež Cerovský vševed), pôsobil na Cerove ako kaplán takmer celý rok (1907), kedy vypomáhal svojmu krstnému otcovi Samuelovi Rafanidesovi. Informácie,  ako aj listinné podklady pre STV zabezpečila pani farárka Mgr. Anna Kukulová a Pavol Ferienčík, zborový dozorca, pričom preukázali veľké zanietenie, ako aj znalosť  miestnych pomerov a historických súvislostí.

-mh-Pozor zmena! Vysielanie bolo preložené na 24. 2. 2012.


 

Príprava relácie

1 | 2 | 3 >>