Čabradský Vrbovok

28.02.2011 09:00

Nová starostka, Ing. Soňa Franková, je rodáčka z Čabradského Vrbovku, kde prežila celé detstvo až do odchodu na vysokú školu. Po skončení Poľnohospodárskej univerzity v Nitre pár rokov pracovala v potravinárskom odvetví a niekoľko rokov prežila vo Veľkej Británii. V súčasnosti pracuje na Biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a.v. ako tajomníčka pre cirkevné školstvo.

Po mnohých rokoch došlo k zmene starostky v Čabradskom Vrbovku. Aké sú Vaše plány ?

V našej obci je mnoho unikátov, ktorými môžeme konkurovať i veľkým mestám. Našim úmyslom spolu s poslancami OcÚ je začať cestu obnovy a budovania obce. Prioritou je majetkové vysporiadanie pozemkov, ktoré sú vo verejnom záujme obce, čo je nevyhnutné pre získanie finančných zdrojov. Zároveň chceme pokračovať v údržbe a úprave verejných priestranstiev a zlepšiť spoluprácu s okolitými obcami. V neposlednom rade nemôžeme zabudnúť na podporu starších a sociálne slabších občanov, mládeže i detí, a to skvalitnením spoločenského, sociálneho a kultúrneho života. V najbližšej dobe chceme sprístupniť webovú stránku obce a tým sa priblížiť občanom a návštevníkom obce. Všetky ciele a predsavzatia chceme realizovať so zastupiteľstvom v spolupráci s občanmi obce.