Biochemické laboratórium v Krupine opäť funguje

01.05.2011 12:17

Rozhovor s MUDr. Editou Górovou

Krupinčania prijali s potešením správu, že je opäť otvorené Oddelenie klinickej biochémie v Krupine. Aké je v súčasnosti prístrojové vybavenie laboratória?

Laboratórium spĺňa všetky štandardné podmienky na plnohodnotný výkon pracoviska tohto typu. V pracovných dňoch od pondelka do piatku funguje v dennom režime v čase od 7.00 do 15.30.hod. Laboratórium je vybavené hematologickým analyzátorom, glukózovým analyzátorom, koagulačným a biochemickým analyzátorom.

Aké je personálne obsadenie laboratória?

Garantom biochemického laboratória je MUDr. Edita Górová, ktorá tu pracuje od roku 1975, viac ako 35 rokov. Mgr. Iveta Čerbová s 25 ročnou praxou je analytičkou v laboratóriu, laborantkou je Miroslava Jeldová, má 20 rokov praxe a ako sanitárka tu pracuje Anna Selecká s 26 ročnou praxou. Z tohto výpočtu vyplýva, že celý personál je erudovaný,  skúsený, čo je pre pacienta zárukou spoľahlivosti.

Mohli by ste špecifikovať rozsah služieb, ktoré laboratórium poskytuje?

V laboratóriu sa vyšetruje krvný obraz a krvné skupiny, robia sa tiež koagulačné vyšetrenia krvi pre pacientov, ktorí užívajú lieky ako napríklad Warfarin Orion. K ďalším vyšetreniam patria: cukor v krvi a moči, glykemické krivky, obličkové parametre (kreatinín, urea a funkčné testy obličiek), hepatálne testy pri ochoreniach pečene, lipidový metabolizmus pri arterioskleróze ciev, ionty vnútorného prostredia – sodík, kalium, chloridy, minerály, calcium, fosfor, horčík. Ďalej zápalové parametre ASLO, CRP, reumatoidný faktor,  močové sedimenty, železo v krvi, glykovaný hemoglobín pre diabetológa, amylázy pri ochoreniach pankreasu, vyšetrenie stolice na okultné krvácanie tráviaceho traktu – slúži na vyhľadávanie onkologického ochorenia.

Po odbere biologického materiálu (krv, moč, stolica atď.) u svojho obvodného lekára má pacient výsledky vyšetrenia k dispozícii v ten istý deň. To znamená, že sa skráti doba určenia diagnózy a môže skôr začať liečba. Včasná diagnostika ochorenia  zohráva veľkú úlohu pri ďalšej lekárskej pomoci pacientovi a  úspešnosti vyliečenia. Naviac, keďže pacient nemusí na výsledky čakať až do druhého dňa po odbere,  pretože  výsledky z rutinných vyšetrení dodá laboratórium  počas jedného dňa, šetrí sa i čas a cestovné náklady ľudí, najmä tých, ktorí dochádzajú z okolitých obcí.

Poznámka redakcie:

Z pohľadu včasnej liečby ako i šetrenia času a nákladov na dopravu je opätovné otvorenie laboratória pre pacientov  prínosom. Okrem vysokej odbornosti treba tiež vyzdvihnúť ochotu pracovníkov laboratória.

                                                                                                                 M. Hanuliaková

 

 

 

Biochemické laboratórium