Basketbalový maratón

27.02.2012 20:48

Telocvičňa Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine sa v sobotu 25. februára stane miestom športového podujatia, ktoré v tomto období každoročne usporadúvame. Na dvanásťhodinovom basketbalovom maratóne sa pravidelne zúčastňujú súčasní aj bývalí žiaci a absolventi Gymnázia A. Sládkoviča a Obchodnej akadémie v Krupine. Začíname o 7.30 hod. a proti sebe nastúpia modrí – súčasní žiaci posilnení o tých, ktorí ešte pred štyrmi rokmi boli žiaci školy a bieli – bývalí absolventi, ktorí už viac ako štyri roky nie sú žiakmi školy. Veríme, že viacerí využijú nielen príležitosť zašportovať si, ale aj sa stretnúť so svojimi spolužiakmi, ale i pedagógmi oboch škôl, ktorí určite nebudú na podujatí chýbať. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Organizačný výbor GAS a OA