Akú dôstojnosť má ľudský život?

21.03.2013 15:54

Každý človek je jedinečný, každý započatý život je jedinečný. Preto prvá Európska iniciatíva občanov EÚ je zameraná na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Jej snahou je ukončiť financovanie aktivít,  pri ktorých sa predpokladá zničenie ľudských zárodkov. Ak má byť táto snaha úspešná, musí ju podporiť najmenej 1 milión občanov EÚ z aspoň 7 krajín únie. Je preto dobré, že aj Krupina a Slovensko sa zapojili. Rímskokatolický farský úrad v Krupine krížovou cestou 20. marca pri trojičnom stĺpe zhromaždil ľudí, aby im odovzdal dôležité posolstvo,  že deti sú slnkom nášho života, budúcnosťou, pokračovaním. Práve v stredu bol slnečný deň. Ako žena a matka sa obraciam na všetky ženy a matky, aj na ženy, ktoré túžia byť matkami, ale z nejakých príčin sa tak nestalo, obraciam sa na všetky ženy, ktoré majú materinský cit, aby pomohli zachrániť najmenších a úplne bezbranných, ešte nenarodené deti. Veď dieťa, ktoré ešte len započalo život v dôvere vo svojej matke je biologicky existenčne závislé od nej a to je pre matku veľký záväzok a zodpovednosť, preto ak sú okolnosti zrodu nového života akékoľvek nepriaznivé pre matku, nemá právo sa zbaviť svojho dieťaťa. Dieťa nie je tovar, nie je vec a pri jeho počatí matka bola. Dieťa sa samo na svet nepýtalo, akým právom by malo byť drasticky usmrtené potratom?  Kladiem otázku: Ak žijeme v civilizovanej časti sveta, akú dôstojnosť má ľudský život?

Miroslava Hanuliaková

Európsku iniciatívu podporili aj Krupinčania

Tabletky smrti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv 9. januára 2013 oznámil, že na Slovensku registroval dva lieky. Tabletky smrti s obsahom látok mifepriston a misoprostol. Predpísať ich musí lekár a žena ich užije pod jeho dohľadom.

„Tieto lieky sa používajú na lekárske ukončenie vnútromaternicového tehotenstva do 63 dní od prvého dňa poslednej menštruácie pod dohľadom lekára,“ uvádza ŠÚKL, čo však ŠÚKL nepovedal je to, že tabletky sú vyrobené tak, aby ich bolo možné podávať až do 22 týždňov tehotenstva (5,5 mesiaca tehotenstva), na Slovensku je to zatiaľ „len“ do 63 dní, a to len preto, lebo náš zákonný poriadok povoľuje umelé prerušenie tehotenstva len do tohto termínu. Teraz stačí tento zákon zmeniť a potraty v 5,5 mesiaca tehotenstva pomocou týchto tabletiek budú aj na Slovensku realitou. Ešte by sme chceli čitateľom pripomenúť, že tento istý štátny ústav v roku 2012 zverejnil na svojom webovom sídle prebraný článok z Plus jeden deň, v ktorom sa uvádza, že internetový predajcovia týchto tabletiek (vtedy ešte neregistrovaných na Slovensku) „navádzajú tehotné ženy na trestný čin“.