Rok 2014 má pre DHZ Krupina smutný začiatok. Dňa 1.1.2014 opustil naše rady vo veku 66 rokov náš dlhoročný člen a predseda Ján Knotka. Veľká časť jeho života patrí k všetkému čo je spojené s dobrovoľnou požiarnou ochranou. Janči bol človek, ktorý sa venoval hlavne práci s mládežou. Tejto práci obetoval obrovský kus svojho života. Mnohí ľudia svoj život zamerajú na budovanie osobného šťastia a hmotného majetku. Náš predseda však taký človek nebol. Často krát jeho osobné veci čakali na druhej koľaji a on trávil čas na našich tréningoch. Vozil nás na súťaže. Nevenoval sa však iba tejto práci. Vždy prišiel ochotne pomôcť ľuďom, ktorí jeho pomoc potrebovali. Za svojho života sa často krát stretol s tým, že mu ľudia hádzali polená pod nohy, ale ani takéto veci ho neodradili od toho čo mal rád a čo nosil vo svojom srdci. Je ťažké v krátkosti napísať všetko dobré čo vo svojom živote vykonal. Myslím, že to dosť dobre vystihuje jedno slovo. Tým slovom je obeta, alebo odvodené slovo obetavosť. To je slovo, ktoré to opisuje presne. Posledné dni svojho života strávil bojom so zákernou chorobou, ale aj v týchto dňoch sa neuzatvoril sám do seba. Pomáhal nám členom DHZ  aj občanom mesta Krupina. Janči bol človek so svojským humorom, ktorý nás často krát rozosmial. Asi každý čo s ním prišiel do styku si bude pamätať nejakú tu veselú príhodu, ktorú s ním zažil. Nebol to človek bez chýb, ale bol to človek s veľkým srdcom. Chcel by som sa mu aj na tomto mieste poďakovať za všetko čo pre nás urobil. Dúfam, že dobro ktoré sa svojho života rozdal sa mu vráti v tom živote novom, ktorý na začiatku roka symbolicky začal.

Janči česť tvojej pamiatke