Infoservis

Mesto Krupina vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a §...
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine pozýva rodičov a predškolákov na zápis do 1. ročníka. Tešíme sa na Vás 6. februára 2014 od 13.00...
Pri Domčeku CVČ vzniklo centrum SOVIČKA, ktoré čaká na všetkých rodičov, ale aj starých rodičov aj s detičkami, aby im vytvorilo príjemné prostredie...
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23
smahu horoskopy