hrady

23.03.2011 07:09
Z areálu bývalého kláštora sa zachovali už len ruiny, ktoré podávajú obraz o rozsahu a usporiadaní budov. Z bývalých nádherných budov kláštora stojí dnes len jedna - gotická sakristia, neskôr pozmenená na kaplnku, ostatné sú zbúrané až do základov, ktoré prerastajú vegetáciou. Badať tu výrazný...
21.03.2011 23:11
Hrad je napriek tomu, že je ruinou, impozantný a mohutný. Obteká ho riečka Litava z troch strán. Konzerváciu hradu i čistenie jeho okolia má na starosti združenie Rondel. Aj vďaka nim sa nemusíme obávať veľkého výskytu hadov a divokej džungle priamo na hrade. Horný hrad kedysi tvorila veža,...
21.03.2011 23:07
Hrad postavil Hontpazmányi (Hunt - Poznaň) s menom Hont, alebo jeho syn Dezider Veľký. Prvá zmienka o ňom je z roku 1276, keď hrad obsadili vnuci Hontpazmányia s menom Lampert, Kiss Dezider a Demeter a ukradli majetok hradu v hodnote 3000 mariek aj listiny. Kráľ ich potrestal stratou majetku, ktorý...