Svetový deň vody 2012

Denný pitný režim človeka vyžaduje približne 2 litre vody, no na produkciu dennej potravy na osobu vychádza jej spotreba od 2-do 5-tisíc litrov. Vysoké nároky ľudí na vodu, ktorá je nevyhnutná pre život, životné prostredie a pre rozvoj ľudskej spoločnosti, spôsobujú svetový smäd. V oblastiach s nedostatkom vody žije v súčasnosti až 1,6 miliardy ľudí a tento počet sa stále zvyšuje. Na vzťah medzi vodou a bezpečnosťou potravy upriamuje celosvetovú pozornosť Svetový deň vody, ktorý bude 22. 3. 2012. Leitmotívom pre rok 2012 je Water and food securityVoda a potravinová bezpečnosť. Informačné a vzdelávacie aktivity so zameraním sa na vodu bude pri tejto príležitosti organizovať environrezort v rámci celého Slovenska až do konca marca. Prvá akcia - workshop Kamaráti z vodnej ríše sa začne  20. marca v Liptovskom Mikuláši. Stav, keď majú všetci ľudia kedykoľvek fyzický a ekonomický prístup k dostatočnej, bezpečnej a výživnej potrave, ktorá spĺňa ich výživové potreby a potravinové preferencie pre aktívny a zdravý život - takto možno definovať potravinovú bezpečnosť. Mnohé bežne konzumované potraviny majú mimoriadne vysokú vodnú náročnosť (vodnú stopu). Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa napríklad pre výrobu 1 pizze margherita spotrebuje 1216 litrov, na výrobu 1 hamburgera 2400 litrov a na produkciu 1 kg hovädzieho mäsa viac ako 15-tisíc litrov vody. Aj na tieto informácie budú pracovníci rezortu životného prostredia upozorňovať verejnosť, v rámci tohtoročných podujatí Svetového dňa vody.  O podujatiach bude rezort informovať aj na svojom webe.

aktivity