Nikdy netreba zabudnúť nato, odkiaľ človek pochádza

Nikdy netreba zabudnúť na to, odkiaľ človek pochádza, kde prežil svoje detstvo, prípadne strávil svoje školské časy.  Keď sa po niekoľkých rokoch vrátite do školy, ktorú ste navštevovali, vždy Vám to pripomenie zážitky, ktoré tvoria  neodmysliteľnú súčasť života každého človeka.

Podobné zážitky si pripomenuli aj bývalé žiačky Betka Pavlendová a Sisa Machovičová, ktoré 12. apríla 2012 navštívili Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine, aby sa zúčastnili besedy so žiakmi gymnázia a obchodnej akadémie.

Žiacka školská rada oslovila Betku a Sisu z niekoľkých dôvodov. Zámerom bolo žiakom ukázať, že každý z nich môže vo svojom živote veľa dokázať, aj keď pochádza z malého mestečka, akým je Krupina. Obidve dievčatá sa začali venovať svojim záľubám. Svoj vzťah k nim rozvinuli až na profesionálnu úroveň a zdá sa, že budú pre nich o pár rokov, aj životným povolaním.  Na začiatku besedy sme si premietli prezentácie, ktoré žiakom predstavili obe dievčatá a informovali o tom, čomu sa venujú.

Prvá bola predstavená Simonka, ktorá sa začala venovať tancu v tanečnej skupine Fresh dance group, kde získala niekoľko významných ocenení. Po ukončení gymnázia bola prijatá na VŠMU do Bratislavy, kde úspešne ukončila bakalársky stupeň v odbore choreografia. Dnes pôsobí striedavo v Prahe, kde študuje choreografiu a v Bratislave, kde sa venuje tancovaniu v tanečnej formácii Ladylicious, muzikálu Príbeh ulice 2 a Ôsmy svetadiel  a ďalším tanečným a hudobným projektom.                                                                                                                                                   

Druhá bola predstavená Betka, ktorá je naša jediná dráhová cyklistka. Cyklistike sa začala venovať už vo svojich desiatich rokoch v CK Krupina. V súčasnosti pôsobí striedavo v Bratislave, kde oblieka dres Dukly Bratislava a vo Zvolene, kde študuje na Technickej univerzite. Betka sa venuje „dráhe“, hoci na Slovensku žiadnu nemáme. Dochádzanie na tréningy do Viedne, materiálne vybavenie, preteky vždy na inom kontinente si vyžadujú veľké množstvo financií. A tých nie je nikdy dosť. Aj napriek tomu, ako sama  povedala, bez cyklistiky by si nevedela predstaviť svoj život.

Po tom, čo sa nám obe dievčatá predstavili, nastal priestor pre diskusiu, ktorá bola plná otázok zo strany žiakov.  Zaujímalo ich najmä, čomu sa chcú dievčatá venovať v budúcnosti, ako sa im v súčasnosti darí v štúdiu, čo by vo svojom „koníčku“ chceli najviac dosiahnuť, ktoré krajiny navštívili...

V závere besedy Žiacka školská rada v Krupine poďakovala Betke  a Simonke za to, že prijali ich pozvanie a aspoň na chvíľku si pripomenuli a zaspomínali na školské časy v Krupine. Riaditeľ školy Ján Slosiarik ako poďakovanie odovzdal dievčatám kvetinku a knihu o gymnáziu. Posledné slová potom adresoval žiakom. Pripomenul im, že ak sa budú s maximálnym nasadením venovať nejakej záľube, ak jej budú odovzdávať všetku svoju snahu a energiu, tak môžu v živote veľa dosiahnúť.

Mgr. Oľga Parobková