Čo je nové v dubovom háji?

Jar je nepochybne obdobím, kedy sa všetko prebúdza k životu. Po zime sa nám ukážu miesta, ktoré pred našimi očami starostlivo ukryla snehová prikrývka. A tam, kde by sme očakávali zelenú trávičku, sa nám objaví suchý porast „prizdobený“ odpadkami z našich domácností či dvorov.  Najhoršie na tom sú miesta, ktoré zdanlivo nepatria nikomu a predsa patria nám všetkým a sú vlastne akousi našou vizitkou, či svedectvom o nás a o našom vzťahu k životnému prostrediu, k svojmu okoliu, prírode. No ale i plochy, ktoré majú svojich „patrónov“ potrebujú našu starostlivosť. Aj Gymnázium A. Sládkoviča v Krupine má v opatere takúto plochu. Škola si pred pár rokmi  dala veľmi náročnú úlohu – vytvoriť oddychové miesto s dubovým porastom na okraji mesta. A tak každý rok na jar a na jeseň tu môžeme vidieť  skupinky žiakov, ktoré pravidelne vysádzajú malé stromčeky viacerých druhov duba, alebo ich pripravujú na zimu, aby im neublížila lesná zver. Nie je tomu inak ani v tomto roku. Už sa uskutočnili brigády na skrášlení areálu Dubového hája a taktiež žiaci dosádzali na voľné plochy malé duby, ktoré im poskytli Mestské lesy v Krupine. Je potešiteľné, že žiaci aj týmto spôsobom získavajú vzťah k životnému prostrediu. A taktiež je dôležité, že sami svojou prácou prispievajú k úprave svojho okolia. Určite veľa vody ešte pretečie Krupinicou i veľa žiakov školy sa stane absolventmi krupinského gymnázia, kým sa budú môcť Krupinčania skryť v tieni týchto stromov. Realizácia celého projektu nie je na jeden či dva roky, sú to iste i desaťročia. Dôležité je však, že sa zrodila myšlienka a našla ochotných ľudí, ktorí sa ju snažia zrealizovať.

Mgr. Oľga Parobková