Prepáčte, táto podstránka momentálne prechádza rekonštrukciou.

ART MANIA(K)

Nech sa páči, malé ukážky toho, čo sa deje vo svete filmu, hudby, literatúry atď. 

Sme na Facebooku Pridajte svoje hity. Nájdete nás jednoducho pod naším menom Krupinské noviny, alebo kliknite na tento link www.facebook.com

__________________________________________________________

ART MANIA(K) - SLOVENSKO

ART MANIA(K) SVET

Čo poviete na Horkýže slíže? Aktuálne, však?

Jaro Filip

Nazabúdajme ani na slávnych rodákov. Jaro Filip sa narodil v Hontianskych Moravciach a prinášame pomerne málo známu skladbu z jeho tvorby.

Krátky film z USA

S obsahomn tohto krátkeho filmu možno polemizovať, avšak pravdou je, že sa s ním v žiadnom kine ani vysielaní v televízii na Slovensku nikdy nestretnete. Slovenské titulky.

 

 

San Francisco 1905