Debnenie pre betónovanie cestného mosta cez trať. Pohľad v osi cesty. Vľavo dva drevené baraky. Vzadu hory. Foto okolo 1923

Spustiť prezentáciu